Com fer la preinscripció

Període de preinscripcions 2017

Des del 20 de març (a partir de les 12h del migdia.) fins al 28 de març (fins a les 12h del migdia.)

- Per internet


1. Registre responsable preinscripció

La persona que fa la inscripció s'ha de registrar, a partir del dia 20 de març, al web www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions abans d'iniciar les preinscripcions.

Rebrà un correu que li permetrà establir la seva contrasenya. Amb aquesta i l'usuari (NIF/NIE), podrà consultar, modificar o anul·lar les seves dades en qualsevol moment dins el termini de la preinscripció.

Si la persona ja està registrada, caldrà introduir només el seu NIF/NIE/Passaport i la contrasenya.

Si no la recordeu, la podeu demanar a la mateixa pantalla i rebreu un correu que us permetrà reestablir la vostra contrasenya.

En aquest procés us demanaran les següents dades de la persona responsable de la preinscripció:

- Número de NIF/NIE/Passaport
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Adreça de correu electrònic
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
- Adreça completa


2. Introduir dades dels participants

Un cop registrat, ja es pot fer la preinscripció de cadascun dels participants al programa L'Estiu és Teu.

Dades necessàries per a la inscripció:

- Nom, cognoms i NIF/NIE/CIF de la persona física o jurídica legalment responsable del/la menor
- Nom i cognoms del participant
- Data de naixement del participant
- NIF/NIE del participant (obligatori per a majors de 14 anys)
- Sexe
- Adreça completa
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
- Adreça de correu electrònic (s’enviarà la documentació de la reserva a l’adreça indicada)
- Torns sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de 3).

Grups d’edat disponibles:
- de 5 a 7 anys
- de 8 a 12 anys
- de 13 a 16 anys

Les opcions disponibles s’adapten al grup d’edat escollit.

El sistema permet preinscriure un màxim de 10 participants a cada grup d’edat compartint les opcions escollides.

En el cas d'estades de música:

Caldrà també seleccionar, segons cada torn, l'instrument amb l’especialitat.

És important consultar la informació específica de les estades de música per saber els requisits mínims i les característiques de cada torn i especialitat.

Tots els participants preinscrits junts en el grup d'edat amb preferències de música han de compartir els torns escollits, però cadascú pot escollir la seva pròpia especialitat i instrument dins el torn escollit.


Reduccions

- Suport a famílies nombroses, monoparentals i acollidores

10% de reducció del preu de l'estada.

Per tal de poder optar a la reducció, en el moment de fer la preinscripció, caldrà indicar la condició de família nombrosa, monoparental o acollidora per cada un dels participants que gaudeixin de la reducció.

- Família nombrosa o monoparental: caldrà informar del número del títol i DNI del titular.
- Família acollidora: caldrà indicar el DNI del titular, noms i cognoms del pare/mare acollidor/a i el codi postal.

Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la preinscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.


- Carnet Jove - (Novetat!)

5% de reducció del preu de l'estada.

Per tal de poder optar a la reducció, en el moment de fer la preinscripció, caldrà indicar la condició de titular del Carnet Jove per cada un dels participants que gaudeixin de la reducció.

- Titulars Carnet Jove: caldrà informar del DNI del titular.
Si no s’indica i introdueix la informació necessària durant la preinscripció, no s’aplicarà la reducció en el moment de generar la reserva.

Les reduccions per família nombrosa, monoparentals, acollidora i Carnet Jove no són acumulables.


3. Generar preinscripció

Una vegada introduïdes les dades, seleccionats els torns i validada la informació, s'haurà d'acceptar la preinscripció perquè aquesta generi els números per participar en el sorteig.

Si no s’han generat els números de sorteig quan es tanquin les preinscripcions, no serà possible generar-los. En aquest cas, l’usuari no participaria en el sorteig del dia 30 de març. En consequüència, no es podrà assignar plaça fins que tot el procés hagi acabat (18 d’abril de 2017).


4. Sorteig i publicació dels resultats

El sorteig tindrà lloc el dijous 30 de març davant notari i es podran consultar els resultats al web www.xanascat.cat/estiuesteu el divendres 31 de març a partir de les 12h del migdia.


5. Assignació de places

A partir del dia 31 de març, un cop conegut el resultat del sorteig, l'assignació de places s'efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut en el sorteig.

Aquells usuaris que com a resultat del sorteig hagin obtingut plaça, podran descarregar-se la documentació de la seva reserva a partir del dia 3 d’abril.


Reserva directa
A partir del dia 18 d'abril, podran accedir al portal d'inscripcions per consultar i fer reserva directa dins les places disponibles tots aquells usuaris que:

- No hagin obtingut plaça
- No hagin fet preinscripció
- Hagin refusat plaça
- Desitgin més d’una estada


6. Descàrrega de la información

Un cop adjudicada la plaça s'informarà mitjançant correu electrònic del procés de descàrrega que s'haurà de seguir per tal d'obtenir la reserva i fer els pagaments corresponents.

A partir del dia 3 d’abril, els usuaris beneficiats amb places s'hauran de descarregar la informació i els fulls de pagaments necessaris a la pàgina www.xanascat.cat/estiuesteu.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut