Alberg Torre Ametller (Cabrera de Mar)

Auditori alberg Mare de Déu de Montserrat

Xanascat Entitats

La XANASCAT posa al vostre servei el programa Entitats, dirigit al teixit associatiu del nostre país. Una eina perquè les vostres trobades es duguin a terme en les millors condicions, a les instal·lacions més adequades.

El programa Entitats és la resposta de la Xanascat a les necessitats ciutadanes de les colles, associacions, fundacions o qualsevol altre tipus d'entitat de les nostres terres. En la cerca de respostes efectives a les demandes creixents, en un món canviant, hem adaptat les nostres instal·lacions i activitats, perquè tots hi trobeu acollida.

Els albergs, unes instal·lacions per fer-hi trobades i reunions:

- Estan situats en entorns de gran interès artístic, turístic i cultural.
- Estan envoltats de grans espais verds.
- Permeten practicar tota mena d'activitats exteriors.
- Les instal·lacions són modernes.
- Sales i auditoris adaptats a les necessitats de les entitats.
- Permeten personalitzar les vostres trobades.
- Serveis de menjador.
- La convivència potencia l'entesa.


Us oferim les insfraestructures dels albergs, com ara habitacions per allotjar-vos, auditoris i sales, i també us proposem de fer un seguit d'activitats ben diverses, per a tots els gustos, que potenciïn la comunicació i la companyonia, i que complementin i reforcin els objectius que us heu establert.

La Xanascat, un entorn perquè el teixit associatiu català pugui desplegar els seus plantejaments i objectius.

Un programa pensat per a:

- Entitats juvenils.
- Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA).
- Entitats esportives.
- Entitats culturals.
- Entitats socials.
- Empreses.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut