Albergs de la Generalitat de Catalunya
Albergs Xanascat

Compromís social

L'Agència Catalana de la Joventut centrarà la seva activitat a contribuir al progrés nacional i social de Catalunya mitjançant la promoció del turisme, l'educació, el desenvolupament integral dels joves, l'associacionisme i el benestar social, a través del coneixement de la realitat territorial catalana i, concretament, amb l'encàrrec de gestionar la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya amb els següents objectius com a missió de servei públic:

I. Elaborar, desenvolupar i oferir programes que es portin a terme als albergs i que facilitin la descoberta del territori, la història, la cultura i la natura de Catalunya.

II. Potenciar la participació i l'emancipació juvenils mitjançant la creació de programes per a joves i, en particular, estades de temporada per a menors amb components de caràcter lúdic i educatiu.

III. Proporcionar mitjans per a l'enfortiment de l'associacionisme català, posant a la disposició de les organitzacions i entitats instal·lacions, espais i activitats adequats per el seu desenvolupament.

IV. Realitzar programes dirigits a col·lectius d'especial atenció pública i, particularment, als infants i adolescents amb necessitats físiques o psíquiques especials i als procedents de fluxos migratoris.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut