Xanascat Joves - Programa ESC

Carnets ISIC, ITIC i IYTC

El carnet d'estudiant internacional ISIC és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.
El carnet ISIC t'acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Comunitat Europea i podràs gaudir d'avantatges i descomptes arreu del món.
Si no ets estudiant però ets jove fins a 30 anys o ets professor en actiu pots gaudir dels serveis i descomptes similars que ofereixen el carnet de jove internacional IYTC i el carnet de professor internacional ITIC.

Validesa:
El període de validesa dels carnets és d'un any des de la data d'expedició.

Carnet d'estudiant internacional ISIC:
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,...) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre conforme l'interessat/da està matriculat/da l'any acadèmic vigent.
Preu: 9.00 €

Carnet de professor internacional ITIC:
Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena.

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l'interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l'any acadèmic vigent.
Preu: 9.00 €

Carnet de jove internacional IYTC:
Per a joves fins a 30 anys inclosos

Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9.00 €

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut