Xanascat Social

Amb l'objectiu principal del compromís social, el programa Xanascat Social està destinat a promocionar el benestar social de Catalunya, amb col·lectius d'especial atenció pública, així com de les famílies nombroses i amb recursos econòmics limitats. El programa Xanascat social procura entendre el dret a viatjar, gaudir del medi ambient i conciliar la vida familiar de forma digna i igualitària.

Per aquesta última raó, i juntament amb el Departament Benestar Social i Família , hem creat el programa anomenat "Vacances en Família".

Amb la intenció de facilitar l'orientació i promoció acadèmica dels joves de Catalunya i de la resta de l'Estat i del món, posem al seu abast les cinc Residències d'estudiants de què disposa la XANASCAT.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut