Projecte de recerca

Segons rel Decret 143/2007, de 26 de juny, on queda definit el desplegament del currículum de l'educació secundària obligatòria, els nois i noies de quart d'ESO han de realitzar un projecte de recerca en equip, el qual ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i d'investigació realitzades per l'alumnat entorn d'un tema que escolliran ells mateixos i sota el guiatge del professorat. L'alumnat ha de demostrar que ha aconseguit capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball així com responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

El projecte de recerca consta d'una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, i en petits grups els alumnes han de plantejar una hipòtesi, a partir de la qual es planifica el mètode de treball, de resolució i com fer la recerca d'informació a partir de diferents fonts. Les conclusions es presentaran amb un informe escrit i una breu exposició oral.

Les situacions inicials que proposen els alumnes com a treball de recerca poden tenir un caràcter transversal però també poden emmarcar-se dins un àmbit de coneixement determinat. Hi ha diferents maneres d'organitzar les hores del projecte de recerca de quart d'ESO; per aquest motiu, des de la XANASCAT us oferim diverses possibilitats: tant associant-lo a una matèria específica, com vinculant-lo de manera transversal a diverses matèries.

Qualsevol dels projectes de recerca que us oferim a les nostres instal·lacions pot portar-se a terme de manera concentrada en un període de temps determinat o ser part d'un projecte de centre. En algun cas plantejarem un treball previ a l'aula, per tal de donar alguns continguts com a coneguts i interioritzats; en altres casos els continguts treballats a l'alberg poden ser el punt de partida del projecte. En tots els casos, al final de l'estada, hi haurà una sintetització d'allò que s'ha treballat per tal de prendre consciència del que s'ha après i així contribuir a la competència bàsica d'aprendre a aprendre.


Alguns projectes de recerca que us proposem no incorporen els jocs de nit però no dubteu a demanar-nos-els!

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut