VACANCES EN FAMÍLIA

Una part essencial de la xarxa d’albergs de Catalunya és la funció social que tenen encomanada, ja que acullen tota mena de programes perquè en puguin gaudir els joves, els escolars, el teixit associatiu i les famílies.

Partint d’uns orígens i principis de servei social propis de la filosofia alberguista, la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) disposa d’unes instal·lacions pensades per aprofundir en la relació i l’amistat entre alberguistes i per fomentar la participació juvenil i els valors democràtics; el coneixement i l’estimació pel territori, la cultura i el medi natural de Catalunya; el respecte al medi ambient; el respecte a les persones amb diversitat funcional; l’estudi i l’aprenentatge pedagògic que suposa aprendre en el propi medi, i l’aproximació humana i el servei a les persones.

En aquest marc trobem Vacances en família, un programa adreçat a famílies amb fills menors de 18 anys que parteix d’una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut i els albergs de la XANASCAT, amb el suport de la Direcció General de Famílies, que té l’objectiu de potenciar el lleure familiar i fomentar, com un aspecte educatiu, la convivència dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de famílies.

Amb 15 anys de trajectòria arriba la temporada 2019 del programa Vacances en família, que impulsa els diferents subprogrames dirigits a famílies i col·lectius vulnerables —gestionats per entitats socials— i a famílies extenses i famílies acollidores.
Us animem a participar-hi i a continuar gaudint dels bons moments que us oferirà Vacances en família 2019.


[+ Informació]

Agència Catalana de la Joventut
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut